Czas/Pogoda/Data

Warszawa °C
Kraków °C
Zielona Góra °C
Katowice °C
  24.03.2023 Ferienhaus Ostsee
Wakacje 2016
 1. Imię dziecka
  Nieprawidłowe dane
 2. Nazwisko dziecka
  Nieprawidłowe dane
 3. Data urodzenia
  Nieprawidłowe dane
 4. PESEL(*)
  Nieprawidłowe dane
 5. Adres zamieszkania
  Nieprawidłowe dane
 6. Adres zameldowania (jeśli inny niz zamieszkania)
  Nieprawidłowe dane
 7. Telefon
  Nieprawidłowe dane
 8. Adres rodziców (opiekunów prawnych) w czasie przebywania dziecka na koloniach
  Nieprawidłowe dane
 9. Telefon rodziców
  Nieprawidłowe dane
 10. E-mail(*)
  Nieprawidłowe dane
 11. Turnus
  Nieprawidłowe dane
 12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, iż: administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Mostek z siedzibą w Ząbkach, ul. Kościelna 2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z organizacją wakacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 13. Przepisz tekst
  Przepisz tekst
  Nieprawidłowe dane