Czas/Pogoda/Data

Warszawa °C
Kraków °C
Zielona Góra °C
Katowice °C
  24.03.2023 Ferienhaus Ostsee

Kursy na wychowawców, kierowników 2016

Stowarzyszenie MOSTEK przy współpracy z Instytutem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „EDUKACJA” wpisanym do rejestru placówek oświatowych Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Szkoły Podstawowej NR 3 im Małego Powstańca w Ząbkach zachęca do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji.

W dniach 9 i 10 stycznia 2016 r w godzinach 9:00-20:00 w SP3 w Ząbkach ul. Kościelna 2 odbędą się następujące kursy weekendowe:

  1. 1. Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych – koszt 50 zł

(z ewentualną zniżką – patrz strona)

  1. 2. Kurs na wychowawcę wypoczynku – koszt 160 zł (z ewentualną zniżką – patrz strona )
  1. 3. Kurs na kierownika wypoczynku – koszt 110 zł patrz strona

     Z uwagi na zbieżność programu kursu kierowników wycieczek z częścią zagadnień kursu wychowawców      wypoczynku – można oba kursy realizować równoczesnie.

Adresatami kursów są:osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej, z dobrym stanem zdrowia, kreatywne, lubiące pracę z dziećmi, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w różnych instytucjach życia publicznego oraz osoby pragnące podjąć taką pracę (nauczyciele, wychowawcy przedszkoli, świetlic szkolnych, internatów)

 Zgłoszenia są przyjmowane do 31 grudnia 2015 roku przy jednoczesnej wpłacie minimum 50% zaliczki.

Osoby zaiteresowane i pracujące na terenie SP3 proszone są o zgłoszenie się do Pani Anny Tabor - Koordynatora d.s. szkoleń z ramienia Stowarzyszenia MOSTEK

Osoby spoza SP3 proszone są okontakt mailowy na adres: biuro @smostek.pl

 

Kursanci otrzymają po zdanym egzaminie zaświadczenie, na druku MEN.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce aktualności  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursów w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników.