Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajoznawstwa i turystyki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem:Zapoznanie z wybranymi przepisami Kodeksu Drogowego
  1. Rozporządzenia MEN „W sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży…”
  2. Rozporządzenia MENiS „W sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki”
  3. Wybranych fragmentów Ustawy o Usługach Turystycznych
  4. Wybranych fragmentów Rozporządzenia MEN „W sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych”
 • Zapoznanie z formami turystyki i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu pobytu w przedszkolu i szkole
 • Zapoznanie z przykładowymi regulaminami wycieczek
 • Zapoznanie z głównymi dokumentami potrzebnymi do realizacji wycieczki i innych imprez krajoznawczo-turystycznych

 

Umiejętności:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika (lub opiekuna) wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych
 • Znajomość wzorów umów obowiązujących przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) ora ich sporządzania
 • Poprawne sporządzanie programów w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki)
 • Dokumentacja, jej sporządzanie oraz rozliczenia finansowe

 

Treść zaświadczenia (nazwa zajęć edukacyjnych):

1. Obowiązujące przepisy w zakresie krajoznawstwa i turystyki szkolnej         1 godz.

2. Formy turystyki i krajoznawstwa w szkole                                                     1 godz.

3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek i imprez krajozn.-turyst.                 2 godz.

4. Organizacja wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych                       2 godz.

5. Dokumentacja oraz rozliczenia finansowe                                                      1 godz.

6. Samokształcenie na podstawie przekazanych i zaleconych materiałów           3 godz.

 

Ilość godzin: 10 h dydakt.

Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie wg wzoru MEN opatrzone znaczkiem Unii

 

Koszt kursu:

 • 50 PLN
 • Można także otrzymać (za dodatkową opłatą 10 zł) zaświadczenie ukończenia kursu w tłumaczeniu na język angielski.

 

Zgłoszenia przyjmowane do 31.12.2015 roku. Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty (min. 50 % w/w kwoty - reszta w dniu kursu).